Ghét nhất diễn đàn này, không có nút thanks hay like gì cả.
Cám ơn Anh apham đã cho AE mở rộng kiến thức để theo đuổi con đường ăn chơi nghiện ngập. Like !