Tấm này sao em thấy nó "mờ hơi sương" thế bác nhỉ?