chắc là bác ko ở quê rồi chứ mít vầy cũng thường thôi chứ có gì mà lạ :cool: