Mình cũng D7100 35mm f2D mà thấy ảnh chưa chất, đem lab rọi họ bảo chất ảnh thua D90. Mấy bác chỉ cho cách set các thông số sharping, ......cho chụp file JPG. Cảm ơn nhiều