Bạn thangjp ơi, cho mình tò mò 1 chút.
Bạn đã xử lý thế nào với em d5200 của bạn khi mà bạn đang ở Nhật ?
Mình đang ở vào hoàn cảnh tương tự bạn tháng trước :
- đang xài d5200
- đang thèm muốn...