mẫu xinh, ảnh nét. Nhưng em ko thích tông màu của bác lắm