nhìn mấy tấm ảnh anh em chụp bằng D7100 mà thèm quá, quyết tâm rước 1 em về mới được