D 7000 + 70-300VR = D7100. Có bác nào máu không nhỉ. Đang thiwhc trải nghiệm D 7100 đây.