Chào các bác!
Em đang xài con D90 và mới tậu thêm con D7100. Em đang thắc mắc sao cái đèn màn hình phụ phía trên của con D7100 lúc nào nó cũng sáng nhỉ, ko giống D90. Hầu như lúc nào nó cũng sáng,...