Chà chà , 2 con gà đòn (không cựa) này "chiến" quá, tớ cũng máu trò này lắm đây. Thanks for sharing