Một điều chắc chắn là bác không thể trang bị "một lần" cho "vài năm". Sau khoảng 6 tháng đến 1 năm, một số người sẽ từ bỏ, số sẽ bán tháo số sẽ cất tủ với lý do bận quá không có thời gian chơi. Còn...