máy ảnh xịn chỉ cho ra bức ảnh tốt, người chơi ảnh thì ít khi quan tâm tới máy ảnh, người mới chơi ảnh thì hay bị tâm lý. còn tùy bác dùng vào nhu cầu gì, chụp dịch vụ hay chỉ chụp chơi