Rất bổ ích, cám ơn bác rất nhiều, tôi vừa sắm cái chưa ship về tới... 🤓