chài, goánh nhau to thế này mà bác ko sợ àh, lỡ một cú "hồi mã kê" vào súng thì sao, hehe, tfs