Ghép ảnh
Ảnh 1
https://farm6.staticflickr.com/5767/21131344282_633df49edc.jpg
Ảnh 2
https://farm1.staticflickr.com/621/21149303731_5bf50da568.jpg
Ghép lại từ ảnh 1 và 2...