Đúng vậy,bác Nguyen thanh Tung>Bác làm tôi nhớ chuyện ờ đoàn làm film,có ông đạo diễn khá nổi tiếng,và tính xuề xoà,hồi trước khi cần dv quần chúng chỉ cần nói 1 tiếng là có ngay,mọi người vui vẻ...