Con Sigma 30mm Art sao ko thấy tặng filter nhỉ? Đang tính mua con này.