Tháng trước mới nhờ sếp mua 1 em 17-50f2.8 cho chú em từ rakuten bên nhật giá 270$ :D