Đẹp thật bác ạ, nhìn như ảnh chụp vật thật chứ không phải dựng bằng AI và PS.