Nhớ ra mình có cái ảnh trang bìa catalogue thực hiện hoàn toàn bằng Ai và Ps. Chia sẻ mọi người góp ý cho vui.

https://c2.staticflickr.com/9/8474/29356615545_f1eeba3e3e_c.jpg

Và đây là video...