Hãy liên hệ với đổ mực máy in 55K phúc an để được hướng dẫn: 09.1800.8458