đúng như bạn kevinklein. Thật sự chất lượng hình ảnh con XT-3, XT-30 chả có gì đột phá so với XT2. Thậm chí về màu sắc theo cảm nhận càng ngày Fuji càng kém hấp dẫn hơn so với thế hệ trước đó