Văn phòng mình có số đt liên hệ không, hoặc cho em xin contact của đại diện bên mình. Em muốn liên hệ hợp tác

Thanks