Dễ thương lắm L_xu ơi. Nếu được, em chụp Mr. J mỗi ngày luôn nhé. Chị sẽ không comment nhiều nhưng sẽ vô xem hoài :)