Tìm kiếm:

Type: Posts; User: mayanhso

Trang 1 / 4 1 2 3 4

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.04 giây.

 1. Trả lời
  162
  Lần xem
  28,550

  #157 Sùng Nghiêm Tự (Chùa Mía) - Đông Xàng -...

  #157

  Sùng Nghiêm Tự (Chùa Mía) - Đông Xàng - Đường Lâm - Hà Nội

  https://farm8.staticflickr.com/7409/9024995955_f122f2cfa3_c.jpg

  Mamiya RZ67 Pro II+Mamiya RZ67 Sekor Z 110f2.8 W+Kodak Ektar...
 2. Trả lời
  505
  Lần xem
  40,251

  Kodak Gold 100 ...

  Kodak Gold 100

  https://farm9.staticflickr.com/8516/8456992763_96b0b5685c_c.jpg
 3. Trả lời
  162
  Lần xem
  28,550

  #155 Lăng Thánh Hóa - Chu Quyến - Chu Minh -...

  #155

  Lăng Thánh Hóa - Chu Quyến - Chu Minh - Hà Nội

  https://farm6.staticflickr.com/5466/9031112068_e1f850eef9_c.jpg

  Mamiya RZ67 Pro II+Mamiya RZ67 Sekor Z 110f2.8 W+Fujicolor Pro 160S
 4. Trả lời
  162
  Lần xem
  28,550

  #153 Thành đạo tự (Chùa Đậu) - Gia Phúc -...

  #153

  Thành đạo tự (Chùa Đậu) - Gia Phúc - Nguyễn Trãi - Hà Nội

  https://farm8.staticflickr.com/7420/9194472506_50ec09e828_c.jpg

  Fuji GSW 690 III fujinon EBC 65f5.6 SW + Ilford Delta 100
 5. Trả lời
  162
  Lần xem
  28,550

  #151 Thành đạo tự (Chùa Đậu) - Gia Phúc -...

  #151

  Thành đạo tự (Chùa Đậu) - Gia Phúc - Nguyễn Trãi - Hà Nội

  https://farm6.staticflickr.com/5450/9196295291_8c5e0a1958_c.jpg

  Fuji GSW 690 III fujinon EBC 65f5.6 SW + Ilford Delta 100
 6. Trả lời
  505
  Lần xem
  40,251

  Kodak Gold 100 ...

  Kodak Gold 100

  https://farm9.staticflickr.com/8387/8456559227_4278b0cfcf_c.jpg
 7. Trả lời
  162
  Lần xem
  28,550

  #149 Thành đạo tự (Chùa Đậu) - Gia Phúc -...

  #149

  Thành đạo tự (Chùa Đậu) - Gia Phúc - Nguyễn Trãi - Hà Nội

  https://farm4.staticflickr.com/3803/9200905154_ab7a420d50_c.jpg

  Fuji GSW 690 III fujinon EBC 65f5.6 SW + Ilford Delta 100
 8. Trả lời
  162
  Lần xem
  28,550

  #147 Thành đạo tự (Chùa Đậu) - Gia Phúc -...

  #147

  Thành đạo tự (Chùa Đậu) - Gia Phúc - Nguyễn Trãi - Hà Nội

  https://farm4.staticflickr.com/3706/9206812701_46ced62b81_c.jpg

  Fuji GSW 690 III fujinon EBC 65f5.6 SW + Fujichrome Provia 100F
 9. Trả lời
  162
  Lần xem
  28,550

  #145 Thành đạo tự (Chùa Đậu) - Gia Phúc -...

  #145

  Thành đạo tự (Chùa Đậu) - Gia Phúc - Nguyễn Trãi - Hà Nội

  https://farm4.staticflickr.com/3758/9213539223_b370ee1c3f_c.jpg

  Fuji GSW 690 III fujinon EBC 65f5.6 SW + Fujichrome Provia 100F
 10. Trả lời
  505
  Lần xem
  40,251

  Potra 160 NC ...

  Potra 160 NC

  https://farm6.staticflickr.com/5557/14866090437_03f8266ffc_c.jpg
 11. Trả lời
  162
  Lần xem
  28,550

  #143 Cầu Thê Húc - Hoàn Kiếm - Hà Nội ...

  #143

  Cầu Thê Húc - Hoàn Kiếm - Hà Nội

  https://farm3.staticflickr.com/2885/11008979373_94e39ddaae_c.jpg

  Noblex 150 carl ziess tessar 50f4.5+Ilford Delta 400
 12. Trả lời
  162
  Lần xem
  28,550

  #141 Làng Nôm - Đại Đồng - Văn Lâm - Hưng Yên...

  #141

  Làng Nôm - Đại Đồng - Văn Lâm - Hưng Yên

  https://farm3.staticflickr.com/2828/10566458353_83dba26eae_c.jpg

  Contax 645 + Carl Ziess Contax 645 T* Planar 80f2 + Fujicolor Pro 400H Push 800
 13. Trả lời
  505
  Lần xem
  40,251

  Portra 160 NC ...

  Portra 160 NC

  https://farm3.staticflickr.com/2929/14039864449_ced99148a8_c.jpg
 14. Trả lời
  162
  Lần xem
  28,550

  #139 Linh Thông Cổ tự (Chùa Nôm) - Đại Đồng -...

  #139

  Linh Thông Cổ tự (Chùa Nôm) - Đại Đồng - Văn Lâm - Hưng Yên

  https://farm6.staticflickr.com/5520/10618015663_a6e17bd7ca_c.jpg

  Contax 645 + Carl Ziess Contax 645 T* Planar 80f2 +...
 15. Trả lời
  162
  Lần xem
  28,550

  #136 Linh Thông Cổ tự (Chùa Nôm) - Đại Đồng -...

  #136

  Linh Thông Cổ tự (Chùa Nôm) - Đại Đồng - Văn Lâm - Hưng Yên

  https://farm4.staticflickr.com/3761/10628648956_2d2454100b_c.jpg

  Contax 645 + Carl Ziess Contax 645 T* Planar 80f2 +...
 16. Trả lời
  162
  Lần xem
  28,550

  Mình tiếp ảnh Chùa nôm #134 Linh Thông Cổ...

  Mình tiếp ảnh Chùa nôm

  #134

  Linh Thông Cổ tự (Chùa Nôm) - Đại Đồng - Văn Lâm - Hưng Yên

  https://farm4.staticflickr.com/3742/10594772894_e337d241d6_c.jpg

  Olympus LT-1 olympus 35f3.5+Promax...
 17. Trả lời
  162
  Lần xem
  28,550

  #132 Linh Thông Cổ tự (Chùa Nôm) - Đại Đồng -...

  #132

  Linh Thông Cổ tự (Chùa Nôm) - Đại Đồng - Văn Lâm - Hưng Yên

  https://farm6.staticflickr.com/5516/10587122244_167e519634_c.jpg

  Olympus LT-1 olympus 35f3.5+Promax 100
 18. Trả lời
  162
  Lần xem
  28,550

  #129 Đền Thượng Đền Sóc - Vũ Linh - Phù Linh -...

  #129

  Đền Thượng Đền Sóc - Vũ Linh - Phù Linh - Sóc Sơn - Hà Nội

  https://farm4.staticflickr.com/3801/10942961815_2e5da38338_c.jpg...
 19. Trả lời
  2,168
  Lần xem
  86,329

  https://farm6.staticflickr.com/5514/14581122666_08...

  https://farm6.staticflickr.com/5514/14581122666_08c6af1f41_c.jpg

  Leaf AFi + Schneider-Kreuznach Rollei Xenotar 80f2.8 + Fujicolor Pro 400H
 20. Trả lời
  505
  Lần xem
  40,251

  Fuji Pro 400H ...

  Fuji Pro 400H

  https://farm4.staticflickr.com/3865/14587119706_941df276df_c.jpg
 21. Trả lời
  2,168
  Lần xem
  86,329

  https://farm4.staticflickr.com/3865/14587119706_94...

  https://farm4.staticflickr.com/3865/14587119706_941df276df_c.jpg

  Hasselblad XpanII + Hasselblad 45f4 + Fujicolor Pro 400H
 22. Trả lời
  2,168
  Lần xem
  86,329

  Chơi film mình ko chỉnh màu bác ah

  Chơi film mình ko chỉnh màu bác ah
 23. Trả lời
  2,168
  Lần xem
  86,329

  https://farm6.staticflickr.com/5562/14406190378_bd...

  https://farm6.staticflickr.com/5562/14406190378_bdd001bf7d_c.jpg

  Leaf AFi + Schneider-Kreuznach Rollei Xenotar 80f2.8 + Fujicolor Pro 400H
 24. Trả lời
  1,542
  Lần xem
  147,558

  https://farm3.staticflickr.com/2911/14556332064_62...

  https://farm3.staticflickr.com/2911/14556332064_6236bea1bc_c.jpg

  Konica Auto S3(Black) hexanon 38f1.8 Fullcase
 25. Trả lời
  162
  Lần xem
  28,550

  #126 Đền Thượng Đền Sóc - Vũ Linh - Phù Linh -...

  #126

  Đền Thượng Đền Sóc - Vũ Linh - Phù Linh - Sóc Sơn - Hà Nội

  https://farm4.staticflickr.com/3759/10970192463_77aba03ab4_c.jpg...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 25 / 100
Trang 1 / 4 1 2 3 4