Nhiều bức thấy rất đẹp, nhưng nhiều bức thì mình thấy như là chụp cảnh là chính, cdcr phụ thôi vậy, dạo này thấy nhiều bác chụp theo phong cách này ghê, nv chính mà chỉ chiếm 10% khung hình