Em xin góp vui 1 tấm, có thể chưa đẹp nhưng là tấm phong cảnh em rất thích và đẹp nhất em chụp được, cũng chính nhờ học được các kinh nghiệm từ vnphoto.
Ảnh chụp TP Hồ Chí Minh, từ phía quận 2 (nhà...