Em có 1 ý kiển nho nhỏ là nếu được thì ban quản trị làm 1 cái sub box nude art trong box fashion để người xem không quan tâm đến nude có thể dễ duyệt các bài khác. Em cám ơn :D