Em mới chơi máy, mới vào diễn đàn, giờ mới để ý thấy có topic này, he he, em xin góp mấy tấm mà thấy em thích. Các bác đánh giá giùm em xem xấu đẹp ra làm sao.


#1.
...