Đây là 3 tấm ưng ý nhất của em năm 2010, không có gì đặc sắc nhưng với em rất có ý nghĩa. Thanks đã xem
1
http://i975.photobucket.com/albums/ae231/baokzy/_PAS2705web.jpg
2...