Ảnh này em thích vì đó là ray thật,hiếm khi gặp đc:

http://i832.photobucket.com/albums/zz245/ngoctuan0904889981/Soc%20Son/IMG_6523copy.jpg

Sen này là lần đầu tiên em vác máy chụp hoa sen:
...