nhiều ảnh dẹp quá, kg biết có ai chụp ảnh hoa mai ngày tết không nhỉ