Em còn khá nhỏ tuổi và hiện giờ đang học tập tại Nga,em tham gia diễn đàn cũng khá lâu nhưng cũng không đóng góp gì.Nay em mạn phép xin gửi các anh trong ban quản trị một số đề xuất để vnphoto phát...