Cảm ơn bác PhuongLoan đã góp ý. Bác mới tham gia nhưng qua góp ý em cũng thấy được cái tâm tốt của bác, giống như bác Maycatang, tiếc là lâu quá bác Maycatang chưa quay lại với anh em.
Rất mong BQT...