đây là những bức yêu thích nhất của em trong năm 2010

1/ căn nhà trong hẻm
tấm phim cuối cùng, trên đường về nhà chụp cho xong hết cuộn, ko ngờ lại ra kết quả bất ngờ như...