[Chẳng hiểu sao forum của mình ko có mục theo dõi đề tài nhỉ, mình thấy cũng có, nhưng chẳng thấy các bài viết nào ở mục đó cả, hay là mình không biết cách, xin các bác hướng dẫn mình với, vì cứ mỗi...