Những tấm ảnh yêu thích nhất của em trong năm 2010 thì rất nhiều (vì do mình chụp nên mình thích ạ), em xin chọn ảnh thích nhất của em trong các thể loại mà em đã chụp trong năm qua.

1. Em thích...