Năm 2010 đánh dấu nhiều sự kiện với cá nhân em, nói riêng về chụp ảnh thì có lẽ cũng là năm có nhiều trải nghiệm...

#1.
Lần đầu tiên trong đời em chứng kiến một trận mưa đá lớn và có sức tàn phá...