Tổng kết năm 2010 - xin chia sẻ với các bác vài tấm ảnh đánh dấu những "khoảnh khắc đáng nhớ" khi cầm máy của mình:

1st - tấm hình ưng ý đầu tiên với Olympus 35sp - sau...