em vừa lượng 1 tấm làm background phone haha em thich tấm xe đẩy siêu thị với chỉ just married :emlaugh: