1> Tấm này lần đầu tiên chụp bikini, mẫu cũng lần đầu tiên mặc bikini để chụp..Cảm giác lần đầu đi khách sạn, chờ đợi mẫu thay đồ, rồi chụp cái thể loại nhạy cảm này cũng hay lắm..Sau khi chụp bộ này...