Thế mà cũng đã tròm trèm 6 năm rồi, xem lại tấm ảnh cũ mới thấy nhiếp ảnh nhà mình tiến bộ chóng mặt...
Nào, chuẩn bị lại tiến cử ảnh yêu thích 2010 nào :)