Em cũng xin góp vài tấm. Ảnh có thể ko đẹp, nhưng nó cũng mang lại cho em nhiều cảm xúc ạ :D

#1/Tấm này em chụp lúc chiều tà trên bờ biển miền Nam nước Pháp. Em sắp có sự thay đổi lớn về công việc...