Tìm kiếm:

Type: Posts; User: ngoctrai_nguyen

Trang 1 / 2 1 2

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.01 giây.

 1. Trả lời
  2,539
  Lần xem
  369,554

  https://scontent-sin6-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p640...

  https://scontent-sin6-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p640x640/83871998_2328687793897547_5214407845751029760_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ohc=ukCu4bQVifMAX9ZKkRL&_nc_ht=scontent-sin6-2.xx&_nc_tp=6&oh=465ba5452ef9acf...
 2. Trả lời
  9,472
  Lần xem
  304,440

  https://scontent.fhan5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p6...

  https://scontent.fhan5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p640x640/85094703_2335556066544053_8679426450429837312_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ohc=Tf8QprP1SacAX__K3BS&_nc_ht=scontent.fhan5-4.fna&_nc_tp=6&oh=e6dd8c3c884...
 3. Trả lời
  12,974
  Lần xem
  406,297

  https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p6...

  https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p640x640/85137516_2342939222472404_2372778043002322944_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ohc=Itbijd-zz2oAX_ye8YS&_nc_ht=scontent.fsgn5-4.fna&_nc_tp=6&oh=3fa42950d36...
 4. Trả lời
  9,472
  Lần xem
  304,440

  https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/84...

  https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/84934089_2341330735966586_8585509658993623040_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ohc=aOBWoo-C4V8AX9z771l&_nc_ht=scontent.fsgn5-6.fna&oh=6fc7798e186432b2518e6339d70cd...
 5. Trả lời
  9,472
  Lần xem
  304,440

  https://scontent.fdad3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/83...

  https://scontent.fdad3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/83871998_2328687793897547_5214407845751029760_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ohc=eBInafZ3P-gAX9hefsc&_nc_ht=scontent.fdad3-3.fna&oh=3025e49ae47f44b81ccee969c1c41...
 6. Trả lời
  604
  Lần xem
  74,494

  Con máy hàng flagship thì đâu phải ai cũng có...

  Con máy hàng flagship thì đâu phải ai cũng có điều kiện sở hữu đâu mấy bác.Em nghĩ các bác nên gom dòng 1 số vô 1 topic lại hay.
 7. Trả lời
  9,472
  Lần xem
  304,440

  https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s9...

  https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/82336446_2290436727722654_2805228425906749440_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ohc=uAmD0A6UAgwAQmdflCDr4FQXeuwV7uwQdbgtpH5V8scdOl1wWUIfnfqDQ&_nc_ht=sconte...
 8. Trả lời
  2,539
  Lần xem
  369,554

  https://scontent-sin2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p640...

  https://scontent-sin2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p640x640/81288763_2275961149170212_7805141022165434368_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ohc=UlO7jZV74jkAQnsWMbc_K1CkIvhHyISZRIBWFJGpQsoY7on4iAiHq7ZwQ&_nc_ht=scontent...
 9. Trả lời
  9,472
  Lần xem
  304,440

  https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/81...

  https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/81288763_2275961149170212_7805141022165434368_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ohc=UlO7jZV74jkAQnsWMbc_K1CkIvhHyISZRIBWFJGpQsoY7on4iAiHq7ZwQ&_nc_ht=scontent.fsgn5-...
 10. Trả lời
  2,044
  Lần xem
  306,005

  https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/81...

  https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/81288763_2275961149170212_7805141022165434368_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ohc=UlO7jZV74jkAQnsWMbc_K1CkIvhHyISZRIBWFJGpQsoY7on4iAiHq7ZwQ&_nc_ht=scontent.fsgn5-...
 11. Trả lời
  9,472
  Lần xem
  304,440

  Mình thì toàn chơi ảnh gốc,chụp sao đăng vậy,chỉ...

  Mình thì toàn chơi ảnh gốc,chụp sao đăng vậy,chỉ xử lý bụi khi khép khẩu nhỏ và crop hình.
 12. Trả lời
  9,472
  Lần xem
  304,440

  https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/80...

  https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/80678723_2258025754297085_7066513067953094656_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ohc=dZQGWKTMCsMAQk_EdzOtUL8Rsjmw8Nrgw66ifuVpSxBcHrpFuZvbtYAGw&_nc_ht=scontent.fsgn5-...
 13. Trả lời
  9,472
  Lần xem
  304,440

  https://scontent.fdad3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79...

  https://scontent.fdad3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79968913_2251830618249932_9215445571630792704_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ohc=_wdhv0o3fuUAQkuo9NzSufVObJa9nU0eoVjSnUkaEc6WBSkTSv_IXZfiQ&_nc_ht=scontent.fdad3-...
 14. Trả lời
  242
  Lần xem
  48,054

  https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/80...

  https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/80550691_2246463162120011_5169844884290404352_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ohc=Gohi_E_bVysAQnf3qUCpK2_xoJSn6PdKmsajA6cMiptNWdTlFdl-I8l-Q&_nc_ht=scontent.fsgn5-...
 15. Trả lời
  9,472
  Lần xem
  304,440

  https://scontent.fsgn5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79...

  https://scontent.fsgn5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79862258_2246434022122925_9071510269670195200_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ohc=M1bj70olFvYAQmOiRmckUp6F-CfL1GJrM__KOdTMlrjlfP0Z4OSbx9TPg&_nc_ht=scontent.fsgn5-...
 16. Trả lời
  9,472
  Lần xem
  304,440

  Hiệu ứng khung hình có bóng đổ này làm trong...

  Hiệu ứng khung hình có bóng đổ này làm trong photoshop hả bác ?
 17. Trả lời
  242
  Lần xem
  48,054

  https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p6...

  https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p640x640/78481734_2226805297419131_2870280099356213248_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeHFpdbHJIsFw4AO3rv9VLfb41KQM77OoC7orwxn2hd0P3Oyt7W2tfPQxYl02zafXSii3f...
 18. Trả lời
  9,472
  Lần xem
  304,440

  https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78...

  https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78481734_2226805297419131_2870280099356213248_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeHFpdbHJIsFw4AO3rv9VLfb41KQM77OoC7orwxn2hd0P3Oyt7W2tfPQxYl02zafXSii3fLtuq_nqGL...
 19. Trả lời
  2,539
  Lần xem
  369,554

  https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78...

  https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78481734_2226805297419131_2870280099356213248_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeHFpdbHJIsFw4AO3rv9VLfb41KQM77OoC7orwxn2hd0P3Oyt7W2tfPQxYl02zafXSii3fLtuq_nqGL...
 20. Trả lời
  9,472
  Lần xem
  304,440

  https://scontent-sin2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/8054...

  https://scontent-sin2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/80546848_2224693850963609_6077412044196282368_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ohc=kLbYZgDBhrIAQl-RM00cN6BhW6u86V3ujp4N_dt_w7Pc3CkI2UnFYw08A&_nc_ht=scontent-sin2-1.x...
 21. Trả lời
  15
  Lần xem
  1,411

  bong coat sensor chăng

  bong coat sensor chăng
 22. Trả lời
  9,472
  Lần xem
  304,440

  https://scontent.fhan5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79...

  https://scontent.fhan5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79477736_2224591820973812_5625242255255142400_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_eui2=AeFx1bFrFePaVoDoHGAfyppShRlbUYEV3UrqgrjK5gw0c1edjpGQRya60dcQBMYqhbDK8GCVUu477H1...
 23. Trả lời
  242
  Lần xem
  48,054

  https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78...

  https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78880079_2222837311149263_4115600704280723456_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_eui2=AeHn6ZHhwmJFSDJ_RothQFiI52giuqi7BS13UKx-TVDOJ3yuo0ctDHaVcvg4-yoBemiw4IENWkgc9YI...
 24. Trả lời
  9,472
  Lần xem
  304,440

  https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78...

  https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78880079_2222837311149263_4115600704280723456_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_eui2=AeHn6ZHhwmJFSDJ_RothQFiI52giuqi7BS13UKx-TVDOJ3yuo0ctDHaVcvg4-yoBemiw4IENWkgc9YI...
 25. Trả lời
  9,472
  Lần xem
  304,440

  https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/76...

  https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/76982817_2191248607641467_4965245454196408320_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ohc=mHyY_wSUuA4AQkjXbZ_hRETHEqcqAP43PjEK0mNKJgoDiAU3cp9x13jXg&_nc_ht=scontent.fsgn5-...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 25 / 37
Trang 1 / 2 1 2