CoCa sang nhóm nào cũng được nhưng nhớ đóng quỹ đầy đủ ở HPP nhé :D Các bác đi đông cho vui nào