bác có thể cho em hỏi cáci thức làm những vệt sáng giống mưa sao băng như thế kia không ah, xin cảm ơn bác