Bức cô gái Apsara ấn tượng quá, có lẽ do mình thích điệu múa Chàm.