Đẹp quá ạ. Mình thích tấm hình của 2 người phụ nữ Việt Nam. Hiện tại vá quá khứ.