Tui là nha sỹ đã nghỉ .Nhiếp ảnh là niềm mơ ước từ lúc còn nhỏ ,nhưng mãi đến khi gần 40T mới có điều kiện cầm cái máy film và cách nay 1 năm thì có DSLR
D80+18-135+fix 50/1.8+70-300 +Mezt 32