có 1 cái chuyển tông xin bôn chen vào BW cung mấy bác, mong các bác chém hộ ...:)

Mưu sinh phố Hội .
http://farm4.static.flickr.com/3627/5784859929_c3f86dbd76_b.jpg